نکاتی درباره رنگ موها

رنگ کردن موها جزء آن دسته از کارهایی است که اکثر خانم‌ها دوست دارند آن را امتحان کنند و همیشه سعی می‌کنند ایده‌های مختلفی را نیز برای رنگ کردن موهایشان در نظر بگیرند. با این حال خانم‌هایی نیز هستند که سلامت موهایشان برایشان اهمیت بیش‌تری دارد به خاطر نگرانی از آسیبی که رنگ مو ممکن است به موهایشان بزند سعی می‌کنند که خیلی کم به سراغ رنگ موهای مصنوعی و شیمیایی بروند. ادامه مطلب

1۵ نکته برای مراقبت و حفظ سلامت موهای رنگ شده

رنگ کردن موها جزء آن دسته از کارهایی است که اکثر خانم‌ها دوست دارند آن را امتحان کنند و همیشه سعی می‌کنند ایده‌های مختلفی را نیز برای رنگ کردن موهایشان در نظر بگیرند. با این حال خانم‌هایی نیز هستند که سلامت موهایشان برایشان اهمیت بیش‌تری دارد به خاطر نگرانی از آسیبی که رنگ مو ممکن است به موهایشان بزند سعی می‌کنند که خیلی کم به سراغ رنگ موهای مصنوعی و شیمیایی بروند. ادامه مطلب

نکاتی درباره رنگ موها (2)

رنگ کردن موها جزء آن دسته از کارهایی است که اکثر خانم‌ها دوست دارند آن را امتحان کنند و همیشه سعی می‌کنند ایده‌های مختلفی را نیز برای رنگ کردن موهایشان در نظر بگیرند. با این حال خانم‌هایی نیز هستند که سلامت موهایشان برایشان اهمیت بیش‌تری دارد به خاطر نگرانی از آسیبی که رنگ مو ممکن است به موهایشان بزند سعی می‌کنند که خیلی کم به سراغ رنگ موهای مصنوعی و شیمیایی بروند. ادامه مطلب